Forvert


En vertsfamilie er en familie som påtar seg ansvaret for en av våre avls hunder. 

Denne familien betaler en sterkt redusert pris for hunden, fordi hunden forblir Solbakken sin eiendom. Vertsfamilien har det fulle og hele ansvaret for hunden, unntaken det som måtte ha med avlig å gjøre. Først når hunden blir pensjonert som et avlsdyr, overtar vertsfamilien eierskap av hunden.

Når en hund blir pensjonert varierer, men senest ved 7 års alder for tisper, mens hanner kan fortsette utover denne alderen. Det går mer på antall parringer hos hannen, og 10 parringer er ofte det vanlige.  Vi forsøker å avle våre vertshunder før grensen er nådd, slik at verten ikke er "bundet" for lenge.  

Det finnes fordeler med å være forvert; du slipper å vente lenge på valp, fordi vi tar ut en avlshund i nesten hvert kull. Du vil også få den beste valpen i kullet, fordi vi avler kun de beste og flotteste hundene. Du vil også stå først i kø, etter Solbakken, til et evt. valp fra din vertshund sin fremtidige kull skulle du ønske å påta deg en valp til,  enten det er en valp du ønsker å kjøpe som kjæledyr, eller enda en vertshund du ønsker å påta deg ansvaret for.

For å kunne bli vurdert som en vertsfamilie må du bo innen 2 timers kjøring fra Solbakken, som ligger sentralt i Søgne. Du må vite at du har bosatt deg der du er, slik at du ikke skulle plutselig flytte til Troms, f.eks. etter et år eller to. Du må være villig til å trene med en proff trener og holde hunden i "stelt" stand slik at den er alltid presentable til nye kunder.

Om dette kunne være noe for deg så bruk valpesøknaden vår for å stille deg i kø som forvert.