valpesøknad

Er du klar til å forplikte deg?

Vennligst svar så ærlig da denne informasjonen hjelper oss til å finne den beste valpen til dere. Der finnes ingen "riktig" eller "feil" svar her.